Lesson series

塔羅問事(追加問題)想抽多張牌

抽咗張牌,突然想到有另一件事想再問?
即時追加可以更實惠
Write your awesome label here.

服務範圍

*只適用於追加問題

服務形式

Whatsapp/電話

服務時間

30分鐘

師傅介紹

Pat

  • 網上文字(包括電郵,whatsapp)
  • 電話或whatsapp交談
  • 見面詳談(不用考慮會面地點)
逢一、三、四、六、日
15:00-20:00
粵語
Created with